Alle helgen

Allehelgen og allesjælesdag var oprindelig to forskellige dage til at ære hhv. helgener og alle afdøde i og er et levn fra katolicismen. I dag er de slået sammen i vores protestantiske folkekirke, og dagen er sat ind i en større sammenhæng, hvor vi også ærer de døde.

2017 er derfor heller ingen undtagelse i Felsted kirke. Vi mindes de døde i sognet fra året, der gik, ved at læse deres navne op.

Søndag d. 5. november kl. 10.00.