nyt menighedsråd

Dit nye menighedsråd

Lillian Christensen (Formand)

Morten Hoff (Næstformand, kontaktperson)

Even Christensen (Kassér, Kirkeværge)

Tove Grevsen (Sekretær)

Lars Johanning

Hanne Boström-Pedersen

Suppleanter:

Jes Lassen

Rita Knudsen

Lotte Hoff