cafe
Sognecafé køres videre v. pastor emeritus Erik Monrad.
 
De kommende datoer for caféen er, som følger:
Torsdag d. 24. maj: 14-16.00
Torsdag d. 21. juni: 14-16.00
Torsdag d. 23. aug: 14-16.00
Torsdag d. 20. sep: 14-16.00
 
Som en tilføjelse til hyggen, vil der til caféerne være levende musik.
Vel mødt i Felsted kirkes sognehus.