Nyt menighedsråd

Dit nye menighedsråd

Lillian Christensen (Formand)

Morten Hoff (Næstformand)

Even Christensen (Kasserer, Kirkeværge)

Annelise Stensgaard (Sekretær)

Hanne Boström-Pedersen (Kontaktperson)

Lars Johanning

 

Suppleanter:

Rita Knudsen

Betty Jørgensen

Lotte Hoff

Jes Lassen

Mette Duus Jørgensen