Fødsel

Alle fødsler skal anmeldes ved personlig eller skriftlig henvendelse til sognepræsten eller kirkekontoret i moderens bopælssogn senest to hverdage efter fødslen.

Anmeldelsen skal ske af forældrene.
Er barnet født uden for ægteskab, skal anmeldelsen ske af moderen.

Har moderen bopæl i Sønderjylland, skal hun anmelde fødslen til personregisterføreren i den kommune, hvor hun bor.

Har moderen ikke nogen bopæl, anmelder hun fødslen til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor fødslen har fundet sted.

Forældrene skal ved anmeldelsen vedlægge eller medbringe en fødselsanmeldelse, der normalt udleveres af jordemoderen. Forældre uden dansk statsborgerbevis skal medbringe deres opholdstilladelse.

Fødselsanmeldelsesblanketten kan også findes via Kirkeministeriets hjemmeside (PDF fil).
Er du i tvivl om, hvilket sogn du tilhører, kan du få det oplyst ved at indtaste din adresse og postnummer på sogn.dk.

I forbindelsen med anmeldelsen kan sognepræsten eller kirkekontoret udstede en fødselsattest. Ifølge navneloven skal barnet navngives senest seks måneder efter fødslen. Det sker enten ved anmeldelse eller ved dåb.
Navngivning ved anmeldelse betyder ikke, at man derved bliver medlem af folkekirken. Først ved dåb bliver barnet medlem af folkekirken.

Faderskab:
I forbindelse med fødslen registreres moderens ægtefælle som fader, med mindre parterne oplyser noget andet. Et ugift par har mulighed for, inden fødslen, at få faderskabet anerkendt hos Statsamtet.
Et ugift par har mulighed for, i forbindelse med fødselsanmeldelsen, at få faderskabet anerkendt ved at indgive en omsorgs- og ansvarserklæring til sognepræsten eller kirkekontoret (i Sønderjylland til kommunen).

Blanketten udleveres af jordemoderen. Indgives der ikke en omsorgs- og ansvarserklæring i forbindelse med fødselsanmeldelsen, vil der, efter fødslen, skulle rejses faderskabssag hos Statsamtet.