Sognepræst:
Oliver Karst
Telefon: 74 68 53 07
oka@km.dk
Kontortid: Altid,
undtagen mandage og ferier

Graverkontor/Kirketjener: 
Torben Jessen
Telefon: 74 68 50 78
Mobil: 24 43 03 59
felstedkirke@mail.tele.dk

Formand:
Lillian Christensen
Telefon: 74 68 56 09

Mobil: 40 31 56 09
christensen.lillian@gmail.com

Organist:
Anne Nørlem
Telefon: 28 79 63 56
anne.noerlem@outlook.dk

Kasserer/kirkeværge:
Even Christensen
Telefon: 74 68 56 09
Mobil: 40 20 56 09
even.christensen@gmail.com