Samtale med præsten

Ønsker du en samtale med din sognepræst, skal du huske, at dette altid er en mulighed. Præsten har 100% tavshedspligt, og en samtale med ham foregår derfor altid i dybeste fortrolighed, og dette betyder, at intet af dét, som fortælles præsten må siges videre

En samtale med din lokale sognepræst kan handle om alt og intet. Det kan være et svært valg, man skal træffe, sorg, ensomhed og meget andet. Det er vigtig, man aldrig er bange for at "tage præstens tid", for det er faktisk en del af præstens arbejde at lægge øre til én uanset hvornår, det end måtte være.

Præsten er ikke læge eller psykolog, men kommer med sin egen baggrund som netop præst. Han besidder ikke alle de rigtige svar, men kan mere ses som et medmenneske, der kan være nærværende og lytte til ens problemer og måske hjælpe én med at træffe en beslutning.